Ενιαίος Πίνακας Βαθμολογίας των Σχολείων που μετατρέπονται σε Πρότυπα Πειραματικά

Ταξινόμησε πατώντας το κατάλληλο βελάκι, ή γράψε τι αναζητάς στο παρακάτω κουτί αναζήτησης

Εγγρ. - από
Απ'την αρχή

αα

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

Κ1

Κ2

Κ3

Κ4

Κ5

Κ6

ΣΥΝΟΛΟ

Α-Λ01 1751001 Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου 9,55 7,50 20,75 8,38 7,00 9,00 62,18
Α-Λ02 1965018 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13,13 7,97 21,11 3,12 0,00 9,00 54,33
Α-Λ03 551010 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 12,14 6,07 12,53 6,11 7,00 9,50 53,35
Α-Λ04 1951005 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8,68 3,16 13,28 7,16 9,50 8,00 49,78
Α-Λ05 551004 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ 11,79 5,09 9,05 6,15 8,50 8,50 49,08
Α-Λ06 1951001 Π.Σ.Π.Θ.: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 11,47 6,18 9,19 13,45 0,00 8,50 48,79
Α-Λ07 551003 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 12,93 3,62 4,33 5,16 10,00 8,50 44,54
Α-Λ08 551001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 11,63 5,25 4,37 7,32 7,00 8,50 44,07
Α-Λ09 1951004 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Γ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ" 13,24 6,62 3,30 1,63 8,50 8,50 41,79
Α-Λ10 551904 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 12,86 5,89 6,26 7,01 0,00 9,50 41,52
Α-Λ11 551002 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 12,00 4,75 5,36 3,31 8,00 8,00 41,42
Α-Λ12 551015 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 11,74 5,22 2,06 2,38 9,00 8,50 38,90
Α-Λ13 551905 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 7,70 3,04 13,22 4,32 0,00 8,00 36,28
Α-Λ14 651001 ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 10,71 2,86 12,37 1,36 0,00 7,50 34,80
Α-Λ15 3351010 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6,35 0,29 7,43 0,94 9,00 9,00 33,01
Β-Γ01 501130 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 11,41 5,87 14,64 9,52 10,00 9,50 60,94
Β-Γ02 1915018 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12,00 8,63 18,02 10,85 0,00 9,00 58,50
Β-Γ03 501004 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ 9,38 5,94 18,16 7,06 8,00 7,00 55,54
Β-Γ04 501003 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 10,71 2,50 18,74 5,13 8,50 7,50 53,08
Β-Γ05 501002 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 10,78 2,81 19,01 2,15 7,50 8,50 50,75
Β-Γ06 1701001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10,00 6,67 16,67 7,61 0,00 8,00 48,95
Β-Γ07 1901004 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11,43 5,71 12,02 8,99 0,00 8,00 46,15
Β-Γ08 501040 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10,96 3,75 13,34 8,16 0,00 9,00 45,21
Β-Γ09 1901050 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10,00 4,58 12,10 9,92 0,00 8,00 44,60
Β-Γ10 4101042 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΚ 4,09 0,68 13,99 3,01 9,50 7,00 38,27
Β-Γ11 501904 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 11,91 2,87 5,31 6,46 0,00 9,50 36,05
Β-Γ12 501005 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10,31 2,81 4,62 2,50 8,50 6,50 35,24
Β-Γ13 601002 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 7,11 4,74 7,74 4,73 0,00 8,00 32,32
Β-Γ14 2001030 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9,58 4,17 2,14 6,82 0,00 9,50 32,21
Β-Γ15 601001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4,09 0,34 18,62 2,65 0,00 6,50 32,20
Γ-Δ01 9100203 2o 6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 4,09 1,36 27,69 15,94 0,00 8,50 57,58
Γ-Δ02 9190412 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ) 3,75 0,94 18,15 5,62 0,00 9,00 37,46
Γ-Δ03 9200406 2o Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων 1,67 2,50 20,02 5,84 0,00 6,50 36,53
Γ-Δ04 9060439 8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 4,17 1,67 6,74 5,69 9,00 7,50 34,77
Γ-Δ05 9110248 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1,20 0,00 9,80 4,86 9,00 7,00 31,86
Γ-Δ06 9050020 2ο 6/θ Πειραματικό Δ.Σ Αθηνών Π.Τ.Δ.Ε. Π.Α. 5,77 2,25 10,74 5,85 0,00 7,00 31,61
Γ-Δ07 9100040 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 5,00 1,25 9,42 7,27 0,00 8,00 30,94
Γ-Δ08 9200405 1o Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων Ζ.Π.Α. ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο 1,50 0,75 16,08 5,60 0,00 6,50 30,43
Γ-Δ09 9050019 1ο 6/θ Πειραματικό Δ.Σ Αθηνών 6,25 2,50 8,66 3,90 0,00 7,00 28,31
Γ-Δ10 9190130 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 7,76 3,88 6,82 3,14 0,00 5,50 27,10
Γ-Δ11 9470186 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6,00 6,00 3,19 3,75 0,00 8,00 26,94
Γ-Δ12 9190016 1o 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5,56 3,48 5,62 3,60 0,00 7,00 25,26
Γ-Δ13 9521475 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ" 3,53 0,00 8,66 3,77 0,00 7,00 22,96
Γ-Δ14 9520037 1ο 6/θέσιο Πειραματικό Δ.Σ Πειραιά 2,50 1,25 8,21 3,50 0,00 7,00 22,46
Γ-Δ15 9100214 ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Σ.Σ.ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 0,00 0,00 2,42 3,36 9,00 5,00 19,78
Δ-ΟΔ01 9050021 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΔΕ Π.Α. 15,00 15,00 5,66 7,15 0,00 6,50 49,31
Δ-ΟΔ02 9520272 1/Θ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΤΔΕ Π.Α. 15,00 0,00 5,57 4,93 0,00 7,00 32,50
Δ-ΟΔ03 9060479 2/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 0,00 2,50 7,69 5,91 9,00 6,00 31,10
Δ-ΟΔ04 9520271 3/Θ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΤΔΕ Π.Α. 0,00 0,00 9,55 3,70 0,00 7,00 20,25
Δ-ΟΔ05 9050923 3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΔΕ Π.Α. 0,00 0,00 6,56 3,92 0,00 6,50 16,98
Ε-Ν01 9190664 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0,00 7,50 17,26 6,82 0,00 8,00 39,58
Ε-Ν02 9190494 2o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15,00 3,75 5,60 7,10 0,00 6,50 37,95
Ε-Ν03 9190498 3o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15,00 7,50 2,90 5,76 0,00 6,00 37,16
Ε-Ν04 9060552 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 7,50 3,75 4,69 6,49 9,00 5,00 36,43
Εγγρ/σελ
Σελ. από